PROSJEKTER

 

 

 

 

 

 

Dette er noen av mine prosjekter. Flere hjemmebesøk med med råd og veiledning blir gjort uten at dette blir fotografert.

Flere prosjekter er under arbeid og vil komme på siden når de er ferdigstilte.

 

Fle

 ROSETTE   Interiørarkitekt MIAF             Tove Myhren Heby          +47 991 56 090                                                              post@rosette.no      Org. nr. 911 931 222