MØBLERINGSPLAN OG BELYSNINGSPLAN

 

For kjøkken, stue, entre, trappegang, datakrok og TV-stue.

 

En funksjonelle møblerings- og belysningsplan som skal fungere for familien i flere år fremover. 

Belysningsplan bør ses i sammenheng med møbleringsplan.

Riktig belysning er viktig for å få frem fargene i rommet, for hensiktsmessig bruk og for en harmonisk romfølelse.

er vik

MØBLERINGSPLAN

BELYSNINGSPLAN

 

FØR                                                                                                                                                                      ETTER